[UA-26336243-1]

Marcel Verbrugge


 

 

”Marcel Verbrugge werd in 1947 te Rotterdam geboren en kwam in 1975 in Ede wonen. Na zijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem is hij als vrij beeldend kunstenaar tientallen jaren als docent Beeldende Vorming aan het Streeklyceum in Ede verbonden geweest. Naast zijn inzet als docent bij verschillende instituten voor Beeldende Kunst heeft hij zich ontwikkeld tot een professionele kunstenaar met een duidelijke eigen beeldtaal. Hij beheerst meerdere kunstdisciplines waaronder: pentekenen, schilderen, fotografie en grafiek.

Marcel Verbrugge is een integere kunstenaar, onderzoekend, vernieuwend en zijn grenzen verleggend ook naar nieuwe disciplines in de kunst. Zijn betrokkenheid bij de Gemeente Ede blijkt als hij een fotosessie initieert van de onttakeling en afbraak van de Enka fabriek. Indringend en stap voor stap brengt hij zijn visie aan het licht. Dezelfde betrokkenheid uit zich ook in het organiseren van exposities met en voor collega’s, waarbij hij weet te motiveren en te stimuleren. Marcel Verbrugge wordt breed gedragen in de Edese gemeenschap waar Kunst en haar beleving is weggelegd voor pioniers. Daarnaast is hij landelijk bekend door zijn boekillustraties voor de uitgeverijen de Arbeiderspers en Querido.

In het geweld van oneindig veel stromingen in de moderne kunst, is het maar weinig kunstenaars gegeven de weg van hun talent vanuit een diep gewortelde overtuiging te volgen. Voor Marcel Verbrugge geen huizenhoge statements maar groots in oprechtheid en integriteit. 

Vaak zoekend en rusteloos in het atelier om een doorbraak te vinden en dan de grensverleggende momenten vasthouden. In de kracht om vanuit figuratie naar abstractie, van poëtische schoonheid naar gefiIeerde naaktheid te komen is Marcel Verbrugge een absolute meester. Raak als een vuistslag, met lichte en snelle streken van het penseel, voert deze kunstenaar de regie over zijn kunstwerken. Op grond van deze bevindingen is de Jury unaniem in het toekennen van de Edese Cultuurprijs 2008 aan Beeldend Kunstenaar Marcel Verbrugge voor zijn gehele oeuvre in samenhang met zijn inzet voor de beeldende kunst in de Edese gemeenschap en ver daarbuiten.”

Juryrapport Cultuurprijs Gemeente Ede 2008
Anneke Schat (voorzitter)
Hans Dorrestijn
Hans Klomp

 

“Marcel Verbrugge was born in Rotterdam in 1947. In 1975 he moved to Ede.  After his education at the Art Academy  in Arnhem  he –as an artist-  worked  for many years as a teacher at a college in Ede. Besides his effort as a teacher at several institutes of visual arts he has developed into a professional artist with a clear imagery.  He masters a variety of artistic forms for example: pendrawing, painting, photography and graphics (graphic art).

Marcel Verbrugge is an upright artist, searching, innovative and pushing back frontiers also to new disciplines in art. His initiative to make a series of photographs about the deterioration and demolition of the Enka factory, showed his commitment to the community of Ede. Penetrating and step by step he reveals his perception. The same commitment is expressed by organising expositions with  -and for-  colleagues where he is a motivation and a stimulation. Marcel Verbugge is respected in the community of Ede where Art and her experience is a task of pioneers. In the country he is known for his bookillustrations for publishers like ‘De Arbeiderspers’ and ‘Querido’.

In the force of infinitely many  modern art movements, it only has been given to few artists to follow de way of their talent from a deeply rooted belief. No hot statements for Marcel Verbrugge, but great in honesty and integrity.

In his studio he is often restless,  searching to find a breakthrough and opening up new horizons and keep those moments. Marcel Verbrugge is an absolute master in the strenght to go from figuration to abstraction, from poetic beauty to exposed nakedness. Striking as a punch, with light and fast strokes with the paint-brush, this artist is the director of his works of art. On the base of these findings, the jury decided unanimously  to give the Ede Cultureprize 2008 to artist Marcel Verbrugge for his entire oeuvre in relation to his effort for the visual arts in the community ofEdeand far beyond.”

Juryreport Ede Cultureprize 2008

Anneke Schat (Chairwoman)

Hans Dorrestijn

Hans Klomp

 

 


commissies en jury’s

  • Voorzitter jury van de Edese Cultuurprijs 2011
  • Bestuurslid van Stichting Kernhem Ede en lid van de kunstcommissie
  • Organisator tentoonstellingen van hedendaagse kunst in Grandcafé Marnix in Ede
  • Lid van stuurgroep kunstfestivals in Ede
  • Maker en uitgever van het fotoboek ”Ontmanteling” in samenwerking met gemeente Ede over afbraak Enka-fabrieken

 

 

 

 

 

 

© Copyright Marcel Verbrugge - Designed by Pexeto
UA-26336243-1